Alla donationer används för att täcka legala kostnader i samband med en överklagan av bygglovet avseende "Träsket" vid Bäckbornas väg. Vi kräver att Stockholms stads politiker och tjänstmän tar sitt ansvar för denna process och fokuserar på en bra lösning i stället för en snabb!

Eventuellt kvarvarande kapital vid uppnått mål kommer skänkas till Rädda Barnen och UNHCR (FNs Flyktingorgan).

Handelsbanken: 6127-763 894 958

Swish: 072 376 37 76


Skänk gärna en slant, det går till ett gott ändamål!