Upphandlingsdokument

Dokument avseende Stockholmshems upphandling av modulhus.
- Notera att planritningarna i upphandlingsdokumentet "Planritning A-E.pdf" nedan ej stämmer med ÅWL:s skisser i bygglovsansökan. Varför ljuger de?
- Ur "Modultyper Ramavtalsområde.pdf" framgår att politikerna ljugit om fördelningen mellan ensamboende män och familjer.
Andelen enrumslägenheter utgör 90-95% i flertalet förslag vilket talar för att antalet familjer är försumbart.