Allmänt

I denna skrift sammanfattas situationen såsom vi upplevt den hittills avseende politiker som ljuger och mörkar, journalister/tidskrifter som vägrar publicera, tveksamheter kring allas lika rättigheter, planer avseende att rita om Stockholms karta mm. Demokratin är på utdöende i Stockholm. Läs och få en bild av vad som sker bakom kulisserna i denna modulhärva. Länkar till Stockholms stads rapporter finns under fliken "Offentliga handlingar" eller nedan.

Offentliga handlingar