Hälsa

Stress och hjärnan

1. Hjärnan förändras av kronisk stress, SvD 2014
http://www.svd.se/hjarnan-forandras-av-kronisk-stress
Det som tidigare har varit stimulerande utmaningar blir bara obehagligt och jobbigt för den som varit utsatt för stress under en längre tid. Kronisk stress kan utlösa en depression.
 
2. Så skadas din hjärna av stress, Kommunalarbetaren 2015
http://www.ka.se/sa-skadas-hjarnan-av-stress
Idag är stressforskare vid Karolinska Institutet säkra på att allvarlig stress kan skada våra hjärnor.
 
3. Oönskat ljud negativt för hälsan, Medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet 2012
http://ki.se/forskning/oonskat-ljud-negativt-for-halsan
 ”Bullret gör oss stressade och irriterade.”
 ”Buller brukar definieras som oönskat ljud. Ljud som uppskattas av en person kan alltså vara buller för en annan. Olika människor är olika känsliga för bullret.”
 ”Personer som klassas som ljudkänsliga uppvisar starkare stressreaktioner än andra.”
 ”Riktigt starka ljud ger oss fysiska stresspåslag oavsett varifrån de kommer.”
 ”Studier visar att barn som utsätts för flygbuller i skolan presterar sämre på inlärningstest än andra barn.”
 
4. Fem skäl till att tonåringar är helt omöjliga, Illustrerad vetenskap 2015
http://illvet.se/hjarnan/tonaaringar-har-ar-fem-anledningar-till-att-tonaaringar-ar-omojliga
”När en tonåring blir rasande över småsaker eller vägrar att gå upp ur sängen på morgonen – då är det faktiskt inte självförvållat. Många av de viktiga funktionerna i hjärnan saknas och det gör tonåringen lynnig, likgiltig och förvirrad.”