Stadens visioner; protokoll och offentliga handlingar

Protokoll och offentliga handlingar hämtade från Stockholm stad och i deras kommunikation kring modulhusbyggen

Rapport Stadens Bostadsbyggande. Framtida planer under kommande år för Stockholm. Vilka visioner arbetar de efter? Deras mål.

Stockholm stad Bygg

Rapport: Boende och staden, från delad till enad. Hur de vill utjämna stadsdelarna för att skapa kontaktytor mellan olika befolkningsgrupper.

Stockholms stad Soc

Stockholms planer för mottagande, avseende finanser, insatser och prioriteringar.

Integration

Civilsamhället. Stadens tankar kring hur de kan påverka vilka vi träffar i föreningar. Ex riktade bidrag till integrationsfrämjande föreningar. 
Socialt hållbart Stockholm
Integration

Stockholms planer för en jämnare stad. Hur de ska omorganisera för att påverka hur folk rör sig.

Socialt hållbart stockholm

Planer för Stockholms skolor. Exempelvis att Sundby ska byggas ut från 800 till 1200 elever.

Insynsverige skola

Ranstorp och Dos Santos rapport från 2009 om lägesbilden i Malmö

Till sida med rapporten

"Denna rapport behandlar situationen i Älvsjö/Örby och vad politikerna vill göra med området. Älvsjö/Örby tillhör de områden i Stockholm som har långtgående "visioner" och som nu får modulbostäder.

Kunskapsbanken/Allmänt