Trygghet/säkerhet

1. Föräldrar ställ krav på skolan, Mitti i Västerort 26 april 2016
https://mitti.se/foraldrar-stall-krav-pa-skolan/
"Alla borde förstå att i en klass med 29 sexåringar, där det oftast finns minst ett barn med särskilda behov, så kan man inte förvänta sig att just ditt barn blir sedd eller får den uppmärksamheten den behöver under dagen."
"Föräldrar, stå upp för era barn och våga kräv mer av skolan. Det behövs krävande föräldrar för att förbättra skolan!”

2. Elever som bär vapen polisanmäls inte, Arbetarskydd 26 apri 2016
http://www.arbetarskydd.se/nyheter/hot_vald/hot/article3971837.ece
"Ledningen för Frölundaskolan polisanmäler inte elever trots att de känner till att flera burit vapen på skolan. Ett antal incidenter med misshandel har förekommit. De rutiner som finns för hur våld och hot ska hanteras, följs inte."

3. Nationellt brottsförebyggande program.
En rapport som belyser kommunernas brister i sitt säkerhetsarbete. Den visar på stora brister inte bara i kompetens eller ekonomi, även hur kommunen, enligt rapportskrivarna, i första hand sätter kommunens anställda och anläggningar i första rummet och inte beaktar invånarnas behov. Hur ska de då kunna hantera vår trygghet när vi framgent står inför än större utmaningar?
Rapporten

4. Samverkansavtal mellan Spånga-Tensta stadsdel och polis
Kartläggning av säkerhetsläget i stadsdelen, baserat på statisktik.