Kontaktuppgifter till ansvariga politiker och tjänstemän

Nedanstående politiker och tjänstemän ansvarar för utplaceringen av modulboenden med det uppenbara syftet att hålla innerstaden och högstatusförorter rena från invandrare. Samtliga bör kunna nås via telefon 08-508 29 000 (växel).