Motsättningsskrivelse

Nedanstående motsättningsskrivelse skickades den 29/5 till Stadsbyggnadsnämndens ordinarie ledamöter och deras ersättare.

PM skickat till Stockholms politiker

Nedanstående PM skickades till Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Kommunfullmäktige samt Stadsdelsnämnderna i Bromma och Spånga redan innan bygglovsansökan hade skickats in.