Motsättningsmallar

Om du vill protestera mot Stockholm Stads modulbyggen kan du skicka in en så kallad motsättning till Stadsbyggnadskontoret.
Skriv en egen eller använd någon av mallarna nedan.

Motsättningen kan skickas i ett email till stadsbyggnadskontoret@​stockholm.se  eller i ett brev till:

Stadsbyggnadskontoret (registratur)
Box 8314
104 20 Stockholm